URGÈNCIES: 649 904 542

Carrer Josep Flores, 34, 17840 Sarrià de Ter,
Girona, España

Neteges públiques i industrials en Girona

Neteges urbanes

Som una empresa especialitzada en tot tipo de neteges, des de canonades i desaigües de cases particulars, Fins a Dipòsits de combustible. Elaborem pressupostos per al Manteniment dels sifons i canonades de comunidades de veïns.

"Tenir cura de les canonades del su habitatge i realitzar-sa un Manteniment Periòdic, olla evitar embossaments al moments més inesperats."

Neteges industrials

Amb més de 40 anys d'experiència Treballant per empreses Líders en el su sector. Netegem tot tipo d'Instal·lacions industrials, torres de refrigeració, condensadors, filtres, calderes, etc ... Els nostres Equips treballen amb aigua a alta i màxima pressió, per Obtenir a els Resultats desitjats.

Transport de residus

Transportem tot tipo de residus Líquids i gestionem a els Residus Sòlids. Comptem amb l'Autorització d'l 'Agència de Residus de Catalunya (ARC), aixi com a els permisos ADR, per a transport de Matèries perilloses. Gestionem la documentació per a TRACTAMENT I destrucció del residu, directament amb els Plantes Gestors.

Hidrojet Servicios

Som una empresa especialitzada en tot tipo de neteges, des de canonades i desaigües de cases particulars, Fins a Dipòsits de combustible. Elaborem pressupostos per al Manteniment dels sifons i canonades de comunidades de veïns.
"Tenir cura de les canonades del su habitatge i realitzar-sa un Manteniment Periòdic, olla evitar embossaments al moments més inesperats."

Neteges

Amb més de 40 anys d’experiència treballant per empreses líders en el seu sector. Netegem tot tipus d’instal·lacions industrials, torres de refrigeració, condensadors, filtres, calderes,etc... Els nostres Equips treballen amb aigua a alta i màxima pressió, per obtenir els resultats desitjats.

Transport de residus

Transportem tot tipus de residus líquids i gestionem els residus sòlids. Comptem amb l’autorització de l’ Agència de Residus de Catalunya (A.R.C.), així com els permisos ADR, per al transport de matèries perilloses. Gestionem la documentació per al tractament i destrucció del residu, directament amb les Plantes Gestores.

Transport de Residus

En Hidrojet Servicios S.A. tenemos los servicios de limpieza que necesita. Llámenos.

© 2019 HIDROJET SERVICIOS S.A. Tots els drets reservats
Produït per PA Digital